Nederland in 2050 een economie zonder afval

Klimaatenvelop: 22,5 miljoen voor Circulaire Economie. 

Het kabinet trekt in 2019 22,5 miljoen euro extra uit voor duurzame en circulaire initiatieven. Het doel is om in 2050 van Nederland een economie zonder afval te maken: een circulaire economie.

Dat maakt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag op de Dag van de Duurzaamheid bekend. Het geld komt uit de envelop van 300 miljoen euro die het kabinet jaarlijks beschikbaar stelt voor klimaat.

Van Veldhoven: “Om onze Klimaatdoelen te halen, is de circulaire economie onmisbaar. Hergebruik van materialen is de toekomst. Onze grondstoffen komen voortaan niet meer uit een olievat, maar uit de vuilniszak. Daarom zijn er voor die initiatieven die dat promoten miljoenen euro’s beschikbaar. Soms zal het nodig zijn om dat ene slimme idee net het laatste zetje naar een doorbraak te geven, een andere keer om een handige oplossing zo breed mogelijk te verspreiden.”

Van Veldhoven werkt daar persoonlijk aan mee. Op haar werkkamer staat sinds vorige week een nieuwe tafel, die voor een deel vervaardigd is uit plastic flesjes die uit de Amsterdamse grachten zijn gevist.

Besteding van de miljoenen
De 22,5 miljoen euro is als volgt opgebouwd:

– Voor het stimuleren van hergebruik van kunststoffen en consumptiegoederen ligt 10 miljoen euro klaar. Daarmee kunnen bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om producten duurzamer te ontwerpen en te recyclen. Ook wordt gewerkt aan nieuwe milieustraten, circulaire ambachtscentra en innovatieve sorteerinstallaties. Zo kan de hele keten van bijvoorbeeld textiel en plastic verpakkingen worden verduurzaamd.

recycle 555645 960 720

– Recycling van asfalt, beton en staal kan rekenen op 5 miljoen euro. Rijkswaterstaat voert testen uit, bijvoorbeeld door teststroken op de weg aan te leggen met duurzame asfaltmengsels. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat samen met ProRail hoe staal duurzamer kan worden geproduceerd en toegepast in de infrastructuur.

– Om klimaatneutraal en duurzaam inkopen te bevorderen, is 7,5 miljoen euro uitgetrokken. Dat wordt ingezet om overheden en organisaties in de zorgsector te ondersteunen bij duurzaam inkopen, van bijvoorbeeld ICT-producten of kantoormeubilair. Er worden ook proefprojecten uitgevoerd met CO2-schaduwprijzen.

Economie zonder afval
Nederland werkt hard om in 2050 een economie zonder afval te zijn: een circulaire economie. Continu hergebruik van grondstoffen biedt grote kansen voor het bedrijfsleven en helpt zoals gezegd om de Nederlandse klimaatdoelen te halen.green 1357925 960 720

Bron: Rijksoverheid

Circulaire economie

Circulaire economie

Circulaire economie

´Werken aan een circulaire economie, geen tijd te verliezen´ luidt de titel van het rapport dat in juli is verschenen. Een noodkreet!

Het is hoog tijd voor een 180° omslag, volgens de Sociaal Economische Raad (SER); De wereldbevolking gebruikt 34 keer zoveel grondstoffen als vroeger. Als wij zo doorgaan is het snel afgelopen met het gunstige klimaat, de natuur en uiteindelijk ook de economie. De economie omdat er een tekort aan grondstoffen zal ontstaan en sommige zelfs op raken.

De oplossing? Zoveel mogelijk recyclen!

Veel afval is eigenlijk ook kostbare grondstof. Het bedrijfsleven produceert meer afval dan alle huishoudens in Nederland bij elkaar. Om dit te veranderen zou de wetgeving aangepast moeten worden. Er is nog te weinig druk op producenten om hen te motiveren of zelfs dwingen meer gerecycled materiaal als grondstof te gebruiken. Ook bedrijven zouden hun verantwoordelijkheden hierin moeten nemen en hun afval moeten scheiden.

Er gaan stemmen op dat het betuttelend is om huishoudens en bedrijven te verplichten hun afval te scheiden. Dat lijkt een te gemakkelijk excuus.

Want de keerzijde van de medaille is, dat wij door de afvalscheiding kunnen voorkomen dat de kostbare voorraad grondstoffen uitgeput raakt. Hoeveel redenen meer hebben wij nodig om te beseffen dat afvalscheiding gewoon noodzaak is.

Er zijn ook nu gevallen bekend waarbij bedrijven liever duurder nieuwe grondstoffen inkopen terwijl er een prima alternatief is dat bovendien nog goedkoper is. De overheid zou daar zelf een voorbeeld functie in moeten bekleden en zoveel mogelijk dingen aanschaffen die gemaakt zijn van gerecycled materiaal.

Dat een bedrijf niet één, twee, drie het proces van afval scheiden op orde heeft, is begrijpelijk. Er zijn investeringen mee gemoeid en er moeten allerlei practische en logistieke oplossingen bedacht en geïmplementeerd worden.

Maar al deze bedrijven hebben ook kantoren. En afval scheiden op kantoren is erg eenvoudig, dus laten we daar dan eens mee beginnen.

Verbeter de wereld begin bij jezelf, zo luidt de slogan toch?